Menu kofiguracyjne:
Jasność błysków
Głośność dźwięku
Długość bodźca
Częstotliwość bodźca
Długość serii bodźców
DreamAlarm
Poziom regularności detekcji REM

Proszę dotknąć prawy detektor (najniższy okrągły element z boku płytki bliżej przycisku „Test/Read”) SmartLucidera do czarnego prostokąta poniżej i naciśnij dłużej przycisk „Test/Read” przez co najmniej 2 sekundy. W ciągu tych 2 sekund usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Teraz SmartLucider będzie nasłuchiwał ustawień z twojego urządzenia przez jedną minutę. Zegar i dane są przesyłane przez ten sam kanał / prostokąt, ponieważ używamy logiki 3-wartościowej. Prostokąt błyska w trzech kolorach: czarnym, szarym i białym.
Kiedy SmartLucider wykryje sekwencję początkową (kończy się przy około 13% transmisji), wyda sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy wykryje następny kolor, który jest następnym bitem danych. Jeśli dane zostaną przesyłane poprawnie, SmartLucider wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Jeśli nie, nic się nie wydarzy lub SmartLucider wyda dłuższy dźwięk (około 1 sekundy). Musisz znajdować się w pomieszczeniu o niskiej lub średniej jasności. Zbyt jasne światło może spowodować nieprawidłowe działanie czujników.
Możesz zaprogramować SmartLucider, gdy płytka elektroniczna znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz maski. To nie ma znaczenia.
Oto nasza prezentacja na YouTube programowania naszego urządzenia: https://youtu.be/30MYGOIROU4
Jeśli transmisja nie działa, należy ustawić maksymalną jasność ekranu. Często standardowa jest za niska.

Czas do startu:

Procent transmisji:

Copyright ELI 2020.